Pages

Kathmandu University Sports Week 2010, 9th-16th April

Basketball (Girls): NCM WIZARDS Vs KU KNIGHTS

NCM WIZARDS र  KU KNIGHTS बिच छात्रा बास्केटबल हुनु पर्ने हो, तर NCM WIZARDS नखेलेको ले, KU KNIGHTS ले पोइन्ट बटुल्न सफल भएको छ ।

Comments :

0 comments to “Basketball (Girls): NCM WIZARDS Vs KU KNIGHTS”

Post a Comment

 
^